Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.05.2010
Дата публікації 25.05.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Доманов Сергій Васильович - Голова правління. Тел: 0462651351
E-mail* admin@taya.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Загальні відомості
Повне найменування: Чернігівська макаронна фабрика
Організаційно - правова форма: відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382384
Місцезнаходження емітента: 14017 м. Чернігів, вул. Комінтерну,23
Міжміський код, телефон та факс : ( 046 ) 646 -135, 646 - 136
Електронна поштова адреса: admin@taya.cn.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
для розкриття інформації : відсутня
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Голова Наглядової ради Лихогуб Олена Володимирівна( паспорт СО 839455 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м. Київ, 15.12.2001 р. звільнена з посади згідно рішення загальних зборів акціонерів ( протокол № 1 від 25 травня 2010 р.)Обґрунтування: закінчення терміну повноважень на посаді. Перебувала на посаді з 2004 року. Представник Компанії «Колтон Юніон ЛТД» з часткою в статутному капіталі 40,59 % акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член Наглядової ради Харчистов Олексій Вікторович ( паспорт ВМ 171199,виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл. 15.05.1997 р.) звільнений з посади згідно рішення загальних зборів акціонерів ( протокол № 1 від 25 травня 2010 р.)Обґрунтування: закінчення терміну повноважень на посаді. Перебував на посаді з 2001 року. Володіє часткою у статутному капіталі товариства – 7,461%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член Наглядової ради Беренштейн Володимир Леонідович (паспорт СО 293528 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України м. Київ, 07.12.1999 р.) звільнений з посади згідно рішення загальних зборів акціонерів ( протокол № 1 від 25 травня 2010 р.)Обґрунтування: закінчення терміну повноважень на посаді. Перебував на посаді з 2001 року. Володіє часткою у статутному капіталі товариства – 0,29169 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Голова Наглядової ради Кац Олександр Наумович ( паспорт СО 137692 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Київ20.05.1999р.)обраний на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів
( протокол № 1 від 25 травня 2010 р.)термін повноважень – три роки. Володіє часткою у статутному капіталі товариства –18,98 %.Попередня посада: замісник директора по будівництву «Діамант і К» Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член Наглядової ради Лихогуб Олена Володимирівна( паспорт СО 839455 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м. Київ, 15.12.2001 р. обрана на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів ( протокол № 1 від 25 травня 2010 р.)термін повноважень – три роки. Володіє часткою у статутному капіталі товариства –0,00179%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член Наглядової ради Гребеннік Галина Казиківна ( паспорт СО 312975 виданий Мінським РУ ГУ МВС України м. Київ, 05.01.2000 р.) обрана на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів
( протокол № 1 від 25 травня 2010 р.)термін повноважень – три роки. Представник Компанії «Колтон Юніон ЛТД» з часткою в статутному капіталі 40,59 % акцій. Попередня посада – Приватне підприємство «Ява» , менеджер по продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління С. В. Доманов

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Доманов Сергій Васильович