Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 22.04.2008
Дата публікації 22.04.2008 09:37:59
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Доманов Сергій Васильович - Голова правління. Тел: 0462651351
E-mail* admin@taya.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
22.04.2008 р. емітент отримав повідомлення від реєстроутримувача щодо зміни власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, у зв’язку з чим пакет акцій юридичної особи компанії з обмеженою відповідальністю «МЕДІВІАЛ ЛІМІТЕД», що розташована: Великобританія, Лондон,186 ХАММЕРСМИТ Роул W 6
7 DJ становить 871934 шт. акцій, що становить 15,63 %. Компанія ««Gosport Commerce Limited», що розташована: Великобританія, Лондон,186 ХАММЕРСМИТ Роул W 6 7 DJ пакет акцій став менше 10 % голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій ( зменшення на 871934 шт. акцій , що становить 15,63 % )

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Доманов Сергій Васильович