Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2017
Дата публікації 17.03.2017 18:28:30
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Кондратенко Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0462646135
E-mail* plan@tayacn.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"

(код за ЄДРПОУ 00382384, місцезнаходження: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017), далі – "Товариство", повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів, які відбудуться 20 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: вул. В. Радченка, буд. 23, м. Чернігів, 14017 (приміщення столової).

Перелік нових питань,

включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх розгляду

19. Про згоду на укладання договору про зміну до договору поруки № SR 14-181/28-2 від 07.05.2014 р. між ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика" і АТ "ОТП Банк", згідно якого Товариство продовжить виступати поручителем щодо виконання зобов`язань ТОВ "Українські макарони" перед АТ "ОТП Банк" за Договором про надання банківських послуг № CR 14-156/28-2 від 23.04.2014, термін фінансування за яким буде продовжено на 3 роки.

20. Про надання голові правління Кондратенко Володимиру Миколайовичу повноважень терміном 1 рік щодо укладення значних правочинів та підписання документів, пов’язаних з ними, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика".

Наглядова рада ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика"

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 16.03.2017 № 51 (2556).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кондратенко Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2017
(дата)