Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 02.04.2012
Дата публікації 02.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Чернігівська макаронна фабрика"
Юридична адреса* Чернігівська, Чернігів, Комінтерна, 23, 14017
Керівник* Кондратенко Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0462646135
E-mail* plan@tayacn.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1.Загальні відомості.
Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «Чернігівська макаронна фабрика»
Організаційно-правова форма емітента :публічне акціонерне товариство
Індефікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382384
Місцезнаходження емітента: 14017 м. Чернігів,вул..Комінтерна,23
Міжміський код,телефон та факс емітента: (0462) 646135, 646-136
Електронна адреса емітента:plan@tayacn.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : smida.gov.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення :
На підставі рішення Наглядової ради (протокол № 2 від 30 березня 2012 року)відбулись зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено з 30 березня 2012 року з посади голови правління Доманова Сергія Васильовича, паспорт НК 646737, виданий 25.05.1999 р. Деснянським ВМ УМВС в Чернігівській обл. .Часткою у Статутному капіталі емітента не володіє. На посаді перебував з 1996 року. Звільнення відбулось згідно заяви Доманова С.В. за власним бажанням.
Призначено з 31 березня 2012 року на посаду голови правління Кондратенко Володимира Миколайовича, паспорт НК 493750, виданий 14.05.1998 р. Новозаводським ВМ УМВС в Чернігівській обл. Володіє часткою у Статутному капіталі 95 акцій. Попередня посада – заступник голови правління по постачанню та збуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено з 31 березня 2012 року членом правління головного механіка Мелашич Микола Павловича , паспорт НМ 047848, виданий 21.05.2002 р. Деснянським ВМ УМВС в Чернігівській обл. .Володіє часткою у Статутному капіталі - 64 акції. Перебуває на посаді головного механіка з 1987 року .Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис:
3.1.Особа,зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
3.2 Голова правління Кондратенко В.М.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кондратенко Володимир Миколайович